Kontakt

Ansprechpartnerin / Redaktion:
Rena Ukena • IHK Koblenz, Schlossstr. 2 • 56068 Koblenz Telefon 0261 106-218 • eMail ukena@koblenz.ihk.de